Výlety klubu a školy

Potápění.cz radí - jak na automatiku?

Potápění.cz a kontrola automatiky

Vyprávění o jedné „veselé příhodě“ z potápění mne vede k napsání pár řádků o automatikách.

Na otázku: „Kdy jsi měl automatiku naposledy v servisu?“ Dostanete spoustu zajímavých odpovědí. Asi to je každého osobní věc, pokud se jedná o jeho automatiku. U automatik z půjčoven a potápěčských škol to už až tak: „jeho věc“ není.  To že lidé běžně nedodržují předepsané servisní intervaly,

které jsou u většiny automatik  rok nebo padesát ponorů, je běžná věc. Ten čas přece tak letí,..  Obvykle automatika skončí v servisu až když podchází a nepomáhají ani rány kladivem  nebo dává vodu. Vynechání pravidelného servisu se nevyplácelo například u I. stupňů jedné věhlasné firmy, při použití slitiny hliníku. U sedum let neservisované automatiky už I. stupeň nešel rozebrat vůbec.

Dostal jsem jednou na stůl k opravě manometr.  Nechme stranou, že právě u manometrů toho k opravě moc není. Maximálně výměna „o“ kroužků. Ručička manometru prý při každém nádechu klesne a vrátí se.  Jak jsem očekával, manometr v tomto směru fungoval dobře, problém byl v automatice. Konkrétně tato měla tak zanesený filtr, že vzduch jím procházel tak pomalu a to se projevilo na manometru. Stačilo tedy udělat servis I. stupně a automatika a tím i manometr fungovali správně. Jenže jsem si všiml jiné věci. Manometr na odpojené automatice ukazoval 30 barů! To považuji za velmi nebezpečnou věc. A takový manometr by se měl okamžitě přestat používat. Myslím že se to může stát, když do hadice manometru nateče voda například při nesprávné údržbě. Vzduch dopraví vodu do „srdce manometru“ ( Bordonovy trubice) a manometr potom  ukazuje mylné údaje. Potápěč může mít dojem, že má ještě dostatek vzduchu a jeho láhev může být prázdná.

Proto přikládám jednoduchý návod, jak si zkontrolovat automatiku ještě před  připojením k tlakové lahvi:

1)      podívejte se, kolik ukazuje manometr když není pod tlakem. Ukazuje více než 0 barů? Nepoužívejte jej!!!!

2)      Zkuste vydechnout do II. Stupně i do octopusu. Nejde to? Je pravděpodobně přilepený výdechový ventil. Po namočení do vody většinou povolí.

3)      Prstem zacpěte otvor do I. stupně v DIN šroubení nebo INT třmenu a zkuste se nadýchnout z II.stupně a z octopusu. Jde to? Rozhodně automatiku NEPOUŽÍVEJTE!!! Životu nebezpečné!!! Problém může být nedoléhající výdechový ventil, díra v membráně, netěsnící membrána, nebo díra v náustku. Náustek průměrně zručný uživatel zvládne vyměnit, ostatní je věc pro servis.

Pokud po tomto testu automatika nevykazuje výše uvedené problémy, připojte ji k lahvi.

1)      podchází II. Stupeň nebo octopus? Někdy pomůže pootočení kolečka pro nastavení nádechového odporu.  POZOR! Pokud tam je místo kolečka otvor pro imbus  (například u  APEKS TXT 40) neslouží to k uživatelskému nastavení!!! Pokud pootočení kolečka (směrem doprava) nepomůže,  automatiku nepoužívejte! Obraťte se na servis.

2)      Při nadýchnutí klesne ručička manometru a vrátí se do původní polohy? Zkontrolujte správné otevření lahve (otevírá se doprava) Pokud je láhev otevřena a potíže přetrvávají, bude na 90% problém v I. stupni - například zanesený filtr,10% může být problém ventilu lahve. Obojí vyřeší jen odborný servis.

3)      Nelze nafouknout BCD? Může být špatně připojená hadice inflátoru nebo má rychlospojka  hadice (díky nahromadění povolených tolerancí jedním směrem viz Murphyho zákony)  špatně nastavený ventilek. Je to jednoduché odstranit, ale potřebujete speciální klíč na ventilky. Svěřte servisu.

4)      Z hadice manometru utíkají po celé délce drobné bublinky? Hadice se uvolnila v zalisování koncovky a stlačený vzduch se dostává pod vnější pryžový potah hadice, který je perforován aby při podobné situaci nepraskl. Vyměňte hadici.

5)      Utíká vzduch mezi šroubením a I. stupněm? Uvolnil se dutý šroub držící DIN šroubení (stane se často při pokusu uvolnit pevně zatažené DIN šroubení pootočením I. stupně) a při povylezl těsnicí kroužek. Při pokusu o utažení často kroužek poškodíte. Obraťte se na servis.

6)      Automatika pro položení membránou na hladinu nebo při použití vzduchové sprchy přechází do free flow? Stačí postavit do cesty vzduchu z náustku prst., nebo položit náustkem do vody, nebo si jí strčit do úst. Patrně máte nastavenou páčku na II.stupni na pozici DIVE. (nebo plus)  Přepněte na PREDIVE (nebo mínus) Kopání, klepání ani mlácení nepomůže. Potřebujete-li k opravě jakýkoliv nástroj, nejedná se u uživatelské nastavování!