Výlety klubu a školy

Potápění.cz na Horce

V sobotu jsme opět po delším čase navštívili lom Horka u vesničky Crostwitz nedaleko Drážďan.  Pamatuji si doby, kdy lom právem nesl název:  Perla Saska.

Dnes by se mu mohlo říkat: „Hnědá perla Saska.“

Kvalitu v lomech ovlivňuje mimo jiné množství biologického materiálu, konkrétně napadané listí a množství živin ve vodě. Dá se říci že v lomu ve kterém není napadané listí a je tam málo půdy bude viditelnost lepší. Na Horce stále stoupá hladina vody a postupně zaplavuje části kde se během mnoha let uchytila dešti naplavená půda. A začali tady růst náletové rostliny. Lom je obklopený listnatými stromy a valná část opadaného listí končí na dně lomu kde hnije a nepříznivě ovlivňuje kvalitu vody. A podle mne kvalitu vody negativně ovlivňuje i pokus majitelů lomu osadit vodorovné plochy pod hladinou vodními rostlinami.  

Tito samozvaní „Mičurincové“ pravděpodobně špatně zpracovali informaci o tom, že vodní rostliny pomáhají filtrovat vodu. Takhle to fungovat nebude.  Jsou sice případy, kdy člověk za vynaložení poměrně velkého úsilí a spousty peněz dokázal vodu v lomu vyčistit. Například na lomu Žernovka se to podařilo, ale na Horce to takhle nepomůže.A je to škoda.