Výlety klubu a školy

Nehoda českého speleopotápěče - lokalita Cabouy

Fatální nehoda českého potápěče J.L. mne hluboce zasáhla. Protože se na mne obrací mnoho lidí s mnoha otázkami a pokud nedostanou validní informace, bude docházet k různým fabulcím, rozhodl jsem se uveřejnit informace od přímých účastníku. Z mého pohledu všichni udělali pro záchranu J.L. maximum co udělat šlo. Jak z textu vyplívá, nešlo o žádnou neuváženou nebo nějak riskantní akci a oba byli zkušení jeskynní potápěči.

F.Pudil

Vyjádření a základní popis nehody J.L. ze dne 17.5.2018, potápěčská lokalita / jeskyně Cabouy, Lot, Francie. Toto vyjádření není oficialní zpráva o nehodě, ale jen popis události zúčastněných, abychom předešli spekulacím a zkresleným informacím o této tragické události. Jedná se o velmi smutnou událost a tím taky všechny žádáme, aby se v úctě k rodině a známým zdrželi komentářů.
 
Ve čtvrtek, dne 17.5.2018 jsem byl okolo 15 hodiny po vynoření z mého ponoru informován, že u kolegů na vedlejší lokalitě – Cabouy, došlo právě k nehodě. Okamžitě jsem naložil lahev s kyslíkem a resuscitační vybavení do auta a spolu s J.B. jsme vzrazili na místo.
Po příjezdu na lokalitu jsme bohužel zjistili, že jeden z potápěčské dvojice - J.L. je již po smrti a druhý potápěč D.S. je při plném vědomí transportován do nemocnice v Cahors na pozorování.
Činnost na místě již přebrala policie z Gramatu, které jsem již jen pomáhal s komunikací mezi zúčastněnými a se zajištěním potápěčského vybavení.
 
Popis účastníka celé akce:
Dvojice JL a DS jsme potápěli společně celý týden v oblasti Lot. Daného dne po všech nezbytných procedurách jsme zahájili sestup do jeskyně Cabouy ( viditelnost cca 4-6m), první byl JL a posléze jsme se prostřídali. Na cca 120m ve12.minutě v hloubce 26m signalizuje JL že něco není v pořádku, odpovídám signálem návratu, který JL akceptuje. Následuje otočení skůtru a zjištění, že JL není u šňůry, vidím jej cca 3m u stěny nad sebou. Nereaguje na světelný signál, okamžitě k němu připlavávám a shledávám, že je v bezvědomí, zavřená ústa, ústenka CCR mimo ústa a má zavřené oči. Nevidím žádnou křečovou aktivitu. Snažím se mu vsunout svůj primární regulátor do úst, asistovat insuflací vzduchu do jeho úst, stabilizovat a dostat jej ke šňůře. Zde pokračuji v asistovaném dýchání, odstrojuji skůtr a snažím se o transport zpět. JL byl vyvážen, problémem byl odpor bezvádného těla. Pohyb svého skůtru přes maximální výkon se rovná nule, ukopat rovněž nelze, takže se pohybuji přítahy po dně pravou rukou za současného pokusu dodávat vzduch ze svého primáru, což se daří občas. Po nějaké době vyčerpávajícího transportu s vlastní brutální hyperventilací vidím dvojici MD a JČ, která šla chvíli po nás. Společně s MD z každé strany transportujeme tělo, MD se pokouší rovněž o asistované dýchání a JČ pomáhá odstraňovat zachycenou techniku JL. Výstup po svahu z jeskyně a po té posledních 15m vertikálou podél lana je komplikován zachycení JL do lana. Toto už nedávám a následuje výstup na hladině totálně vyčerpán, kde se dostavuje křeč dýchacích cest, masivní expektorace krvavého sputa a těžká dušnost. Na tomto místě chci podotknout, že se nejednalo o barotrauma plic z přetlaku ani plicní formu DCS. V tomto stavu nejsem schopen další akce a pro JL se ihned vrací MD a JČ, kteří jej dostanou na hladinu a následně na mělčinu, kde zahájí KPR- jedná se cca 30.minutu po zanoření. KPR řídí MD, profesionál záchranář – lékař, JČ donáší kyslík, mě totálně vyčerpanému pomáhá s odstrojením, mezitím dušnost velmi zvolna ustupuje na EAN50. KPR asistují francouzští turisté a od St.Savyeuru přibíhá DJ, taktéž školený záchranář. Akce pokračuje do příjezdu složek francouzského záchranného systému, kterým se řízení celé akce předává.
Na závěr mohu jen konstatovat, že dle mého názoru je příčinou zástavy základních životních funkcí pod vodou u JL interní onemocnění a nedošlo k selhání techniky či lidského faktoru.
 
Sled událostí a stručný přehled děje druhé potápěčské dvojice M.D. a J.Č., která vstupovala do vody zhruba 10 minut po první dvojici J.L. a D.S.
 
Potápěčská dvojice MD a JČ
17.5.2018
10:45 odjezd na lokalitu y Gramatu
11:15 cca příjezd na Cabouy
12:00 D.S. a J.L. odchazí k vodě
12:15 vstupujeme do vody my
12:30 zanoření
 
Sestupujeme pomalu jezírkem k jeskyni, pozvolna klesáme do hloubky 30m, odkud po vzájemné kontrole vyrážíme na skůtru podél vodícího lana. Po minutí cca 100m značky / vzdálenost od vstupu do jeskyně, na mírném horizontu (kámen) vidíme světla, zpočátku jen vidíme a následně i slyšíme DS křičet přes automatiku. Jsme u nej, DS drží JL, který je na zádech bez známek života, bez zjevného poranění, oči zavřené, maska na místě, ústenka RB mimo ústa, dávám svou automatiku, chytám jej pod levou ruku a snažíme se dostat ven, JČ nám odstrojuje nepotřebné věci ať jsme rychlejší (JČ -pomáhál jsem zezadu, kdy jsem uvolňoval zachycenou techniku, v místech, kde to bylo jen možné jsme se přitahovali rukama), více si nepamatuji, jen že jsme plavali co to šlo, následně z 30ti metrů poměrně rychlý výstup k hladině. Během okamžiku jsem se ocitl na hladině, DS v zápětí také a bez JL, říká jen z posledních sil, že JL je pod hladinou a ať pro nej jdu, z úst mu proudí krvavá pěna, je cyanotický, jednoznčně má velké potíže se nadechnout.
 
Vracím se pod hladinu – nafukuji BCD a rychle zpět, snažím se jej táhnout, pomáhá mi JČ se skůtrem, dostaneme se do mělké vody a zahajujeme KPR, DS má potíže sám se sebou, voláme na turisty a ti nám pomáhají, volají 112, JČ se daří jako prvnímu dostat z výstroje a běží pro kyslík, připraví ho s automatikou, do té doby dýcham z úst do úst, všude voda s krví, JL po celou dobu bez známek života (JČ: Podávám DS nitrox 50 a pomáhám y výstroje), přibíhá DJ a já se mohu více odstrojit a nadechnout, JČ a DJ provádí KPR, přijíždí RZP, pak hasiči, RV, postupně predaváme KPR záchranným složkám, během KPR se daří JČ - JL vysvobodit z výstroje, následně je JL prohlášen za mrtvého.
Po celou dobu je JL bez dechové aktivity, bez náznaku zachování tepu (gasping ani křeče nevidím), jednoznačně bez zjevného traumatu, drobné krvácí z nosu (to jsme měli všichni). Náš ponor 16:58 sekund, max hloubka 32 metrů, točili jsme asi v 9té minutě, takže transport až na mělčinu trval max 8 minut, KPR ihned. ormal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">DS byl za asistence záchranného týmu transportován do nemocnice v Cahors, následně vzhledem k vysoké aktivitě markrů podobně jako u infarktu myokardu, zde po extrémním fyzickém vyčerpání a dechovým obtížím s tím spojených je následně přepraven do Hyperbarického centra v Toullouse, kde strávil 8 hodin v dekompresní komoře. V současné době je již po propuštění z centra zpět v Gramatu.Oficiální zpráva bude vydána po ukončení vyšeřování a soudní pitvě.