Výlety klubu a školy

František Pudil - potápění.cz

František Pudil instruktor a majitel potapeni.cz -  Narodil jsem se  v roce 1960, potápět jsem se začal v roce 1978. Pamatuji tedy doby, kdy byl  sex ještě bezpečný a potápění nebezpečné.V minulém tisíciletí jsem se stal instruktorem potápění a za svou instruktorskou kariéru jsem certifikoval celkem 1450 potápěčských certifikací od OWD po DM.Mnozí mí žáci jsou už instruktory potápění a nebo dosáhli podstatně větších úspěchů než já.

Za posledních 25 ĺet, kdy se zabývám potápěním pro nevidomé, jsem potopil 150 zrakově postižených. Některé i opakovaně.  Mám rád studenou vodu, potápění pod ledem a fotografování. Jsem od roku 1985 členem Svazu Českých Potápěčů a 5 volebních období jsem pracoval jako předseda propagační komise SČP.  Fungoval jsem jako dopisovatel časopisu Dobrá voda – Vodní revue a časopisu oceán.

V roce 2017 otevírám na Vysoké škole ekonomické v Praze předmět:  Potápění.

Počet ponorů: 

Nevím, ale jsem pod vodou po celou mou potápěčskou kariéru (39 let) alespoň 3x za týden plus 2-3 týdny v roce po 10 ponorech na výletech.

Maximální hloubka: 

Až na jeden opravdu hloupý nápad jsem při svých ponorech nepřesáhl parciální tlak kyslíku 1,6 (Modří už vědí?)

Okrajově jsem se zabýval i jeskynním potápěním a pracemi pod vodou.

Oblíbené lokality: Mexiko -Yukatan, Rusko - Bílé moře, ČR -Slapy a Lomeček

Motto: „Kdo se nepotápí, ten je podezřelý!“

Hobby: Potápění ve starobylém skafandru  - tip Desjatnik made in SSSR

 

František Pudil

kvalifikace, kurzy, školení: 

OWSI PADI 92523,

EDS  Divemaster instruktor CZ 160

Nitrox instruktor PADI

EDS instruktor potápěčů se speciálními potřebami 

Vůdce malého plavidla

Instruktor Spinningu

Instruktor obsluhy vysokotlakých kompresorů firmy Aquacentrum

Poprodejní servis značek: ATOMIC AQUATIC, APEKS, MARES, POSEIDON, SEA HORNET

TDI Instruktor – bez aktivního statutu

IANTD Instruktor - bez aktivního statutu

První pomoc

 

Jazyky: Ruština, němčina, angličtina, chorvatština a pár slov v arabštině. 

O pivo si umím říct i španělsky a francouzsky :-)